Rande s mestom: Architektúra v období Prvej Republiky

13. 8. 2022, sobota, 17:00
so sprievodcom Tomášom Tomanom

Alexander Skutecký, Juraj Tvarožek, Christian Ludwig a Emil Belluš. Ich dielo a život v zaujímavých časoch prvej česko-slovenskej republiky, ktoré sa dajú prerozprávať cez stavby ktoré sa nám zachovali. Na krátkej vzdialenosti prejdeme od budov z prvých súťaží s návrhmi v novom česko-slovenskom slohu, až po budovu Československej národnej banky, ktorá sa krátko po otvorení stala Slovenskou národnou bankou. Obdobie našich dejín po prvej svetovej vojne, ktorá zmenila úplne všetko.

Trasa vychádzky je bezbariérová.