Rande s mestom: Albrechtovci a ich kultúrna stopa v Bratislave

Rande s mestom: Albrechtovci a ich kultúrna stopa v Bratislave

Alexander a Ján Albrechtovci zanechali v našom meste hlbokú kultúrnu stopu, ktorú ďalej rozvíjajú ich nasledovníci. Naša trasa povedie od miesta pôvodného bydliska Albrechtovcov, popri pôsobisku Alexandra Albrechta vo funkcii posledného dirigenta Cirkevného hudobného spolku, k budove jeho gymnaziálnych štúdií. Naša cesta bude smerovať k Domu Albrechtovcov – centru slobodných umení. Práve tu Hansi Albrecht založil pred polstoročím jubilujúci súbor starej hudby Musica aeterna. Návštevníci si budú môcť vychutnať posedenie v krásnej záhrade Domu Albrechtovcov, ktorá toto leto znova ožije kultúrnymi podujatiami. Samotný Dom Albrechtovcov očakáva ešte posledná fáza rekonštrukcie, preto sa podujatie bude konať iba v exteriéri.

Trasa vychádzky je bezbariérová.

Sprievodkyňa: Zuzana Godárová

Termín: 1. júla 2023