Rande s mestom: Ako sa Bratislava stala hlavným mestom Uhorska

14. 1. 2023, sobota, 14:00 
so sprievodcom Ivanom Chylákom

Locus autem administrationis regni (donec auspice Deo regnum Hungariae recuperabitur) fiat Posonium.
„Sídlom správy kráľovstva (až kým sa s Božou pomocou znovu neoslobodí Uhorské kráľovstvo) nech sa stane Bratislava.“ Čo predchádzalo prijatiu citovaného zákonného článku číslo 49 z roku 1536 a čo to znamenalo pre Bratislavu? Viete, prečo bola spomedzi všetkých miest Uhorského kráľovstva vybratá za hlavné mesto práve Bratislava? Na vychádzke so sprievodcom Ivanom Chylákom sa dozviete napríklad aj to, v ktorej budove sa uskutočnilo prvé zasadnutie uhorského snemu v Bratislave, či aké kráľovské úrady sa presunuli z Budína do Bratislavy po roku 1536.

Trasa vychádzky NIE JE bezbariérová.