Rande s mestom: Ako cirkevné rády menili Bratislavu

28. 5. 2022, sobota, 14:00
so sprievodkyňou Katarínou Čatlošovou

Prvé katolícke rehole sa usádzali v Prešporku ešte skôr ako mesto získalo mestské privilégiá. Rádoví bratia a sestry sa podľa zamerania rádu venovali výchove mládeže, či ošetrovali chorých pomocou byliniek dopestovaných v kláštornej záhrade. Iní zachraňovali vojnových zajatcov či opatrovali siroty. V kláštoroch vznikali knižnice a skriptóriá, rehoľníci zakladali hudobné spolky a občas dopomohli aj k voľbe panovníka. Väčšina rádov si prešla časmi, ktoré im nepriali a aj svoje objekty v meste stavali prácne. Aké peripetie zažívali a ako ich prekonávali sa dozviete na sobotnej prechádzke.