Rande s mestom – podcast september 2021

Život a krv za našu kráľovnú! Tieto slová zazneli pred 280 rokmi v Bratislave na uhorskom sneme, kde Mária Terézia prosila uhorskú šľachtu o pomoc pri obrane ríše a Uhorsko sa týmto činom prihlásilo k spoločnej habsburskej monarchii. Detaily celej udalosti vám rozpovieme v podcaste.
Vedeli ste, že pred 250 rokmi navštívil Prešporok jeden z najznámejších vedcov všetkých čias a to v rámci svojej súkromnej cesty po Európe aj so svojou rodinou? Bol to Thomas Alva Edison a pôvodne sa chcel Uhorsku vyhnúť, keďže doboví sprievodcovia ho označovali za nebezpečnú krajinu so zlými cestami.
K mimoriadnym udalostiam v živote nášho mesta patrila aj predposledná oficiálna návšteva Tomáša Garrigua Masaryka, ktorá sa odohrala krátko po vojne, vzniku Československej republiky a mala posilniť československú štátnu identitu, zmieriť rozbúrené národy a ukázať početným menšinám, že ich práva budú zachované.

Účinkujú

Účinkujú:

Babsy Jagušák a Martin Záni

Odborný garant: Ján Vyhnánek, lektor Kurzu sprievodca CR BKIS
Scenár: Silvia Vollmann

Podcast pripravuje Bratislavské kultúrne a informačné stredisko v spolupráci s lektormi Kurzu sprievodca CR BKIS.