Sto rokov bratislavskej Živeny

Keď sa po vzniku Československa začala v Bratislave formovať moderná, mestská spoločnosť, sťahovalo sa sem aj mnoho mladých žien z celého Slovenska, ktoré už nechceli byť iba v domácnosti a odkázané na vydaj, či milosť rodiny. Aj tento jav prispel k tomu, že sa v apríli 1922 vtedajšie Bratislavčanky rozhodli založiť nový spolok – miestny odbor Živeny v Bratislave. Chceli poskytnúť praktickú pomoc, podporu i vzdelanie dievčatám prichádzajúcim z vidieka, hľadajúcim nový život
a uplatnenie v meste.

Živene patrí čestné miesto na poli kultúry, osvety a sociálnej práce, ale aj v celkovej ženskej angažovanosti vo verejných aktivitách. Vedeli ste, že Živena stojí aj za vznikom Lúčnice? Jej členkami i členmi boli mnohé významné osobnosti,
ktoré odvážne  a vytrvalo čelili rôznym spoločenským a politickým tlakom.

Múzeum mesta Bratislavy pripravilo k tomuto výročiu v spolupráci s Historickým ústavom SAV odborný seminár – Sto rokov Živeny a verejnej angažovanosti žien.

Nielen o histórii Živeny a aktivitách, ktoré sa konajú pri príležitosti jej výročia, ale aj o jej súčasnom fungovaní a budúcich plánoch sa moderátor Ludwig Bagin rozprával s pani Alenou Bučekovou, predsedníčkou miestneho odboru Živena Bratislava.

Účinkujú:

Účinkujú:
ALENA BUČEKOVÁ,
 predsedníčka miestneho odboru Živena Bratislava
LUDWIG BAGIN, moderátor

Podcast vznikol v spolupráci s Múzeom mesta Bratislavy