Rande s mestom podcast: Divadelný ošiaľ v Bratislave pred 120 rokmi

 podcast marec 2022

Začiatkom 20. storočia bolo divadlo stále skutočným centrom kultúrneho diania
a patrilo ku každodennému životu prešporských mešťanov. V dnešnej historickej budove SND pôsobilo Mestské divadlo, ktoré hralo denne a v nedeľu dokonca dvakrát, v repertoári sa striedali nemecké a maďarské predstavenia a výkony domácich umelcov sa porovnávali s hviezdami viedenských divadiel. Presne
pred 120 rokmi – v čase bujnejúcej maďarizácie, zaznela z javiska tohto divadla prvý raz slovanská reč – čeština! Hosťovala tu česká opera z Brna a v meste vyvolala doslova ošiaľ. Nielen o tejto veľkej udalosti, ale aj o praktickom fungovaní Mestského divadla sa s hostkou Janou Laslavíkovou, hudobnou vedkyňou
a vedeckou pracovníčkou Historického ústavu SAV, v.v.i., rozprával moderátor Ludwig Bagin.

Ludwig Bagin a Žofia Lysá PhD.

Účinkujú:
LUDWIG BAGIN, moderátor
Hosť: JANA LASLAVÍKOVÁ,
 hudobná vedkyňa a vedecká pracovníčka Historického ústavu SAV, v.v.i.
Odborný garant: Ján Vyhnánek, lektor Kurzu sprievodca CR BKIS