Rande s mestom – podcast december 2020

V decembrovej epizóde podcastu vám porozprávame o 90. výročí otvorenia Kochovho sanatória na Partizánskej ulici, ktoré dodnes existuje. Pripomenieme si aj históriu Starého mosta, ktorý sa pred 130 rokmi stal prvým kamenným mostom ponad Dunaj.  Na Štedrý deň uplynulo aj 90 rokov od smrti hudobného skladateľa a dirigenta Oskara Nedbala. Svetoznámy hudobník pôsobil ako riaditeľ Slovenského národného divadla a výrazne pozdvihol jeho úroveň.

Účinkujú:
Babsy Jagušák, moderátorka
Martin Záni, lektor Kurzu sprievodca CR BKIS
Odborný garant: Ján Vyhnánek, lektor Kurzu sprievodca CR BKIS
ScenárSilvia Vollmann

Podcast pripravuje Bratislavské kultúrne a informačné stredisko v spolupráci s lektormi Kurzu sprievodca CR BKIS.

Podcast pripravuje Bratislavské kultúrne a informačné stredisko v spolupráci s lektormi Kurzu sprievodca CR BKIS.