Legendárne “šampanské” z Bratislavy – príbeh bratislavského vinárstva Hubert

 podcast júl 2022

Býva samozrejmou súčasťou väčšiny osláv – obľúbené slovenské „šampanské“ s takmer 200-ročnou históriou značky Hubert. Príbeh tohto vinárstva je veľkou rodinnou ságou, ktorá prináša pozoruhodné osudy jej členov, netradičné príbehy lásky a vynárajú sa v ňom najmä portréty troch odvážnych a silných žien, ktoré sa zásadne pričinili o prosperovanie rodinného podniku. Legendu z tohto nápoja vybudovala práve jedna z nich – Paulína, ktorá spoločnosť  viedla až do zániku monarchie. Šumivé víno značky Hubert sa dostalo na stoly strednej triedy, aj na významné udalosti, ako napríklad banket pri príležitosti otvorenia trate viedenskej električky vo februári 1914. Viac o dramatických osudoch Hubertovcov, o dejinách vinohradníctva a vinárstva v 19. a v prvej polovici 20. storočia v Bratislave, ale aj o konkurenčných vzťahoch či počiatkoch marketingu v tejto oblasti, prezradí v rozhovore s Ludwigom Baginom jeho hosť – pán Štefan Hrivňák z Archívu mesta Bratislavy.

Štefan Hrivňák a Ludwig Bagin

Účinkujú:
ŠTEFAN HRIVŇÁK, 
Archív mesta Bratislavy
LUDWIG BAGIN, moderátor