Juraj Schulpe – bratislavský filantrop a sociálny reformátor

Juraj Schulpe bol filantrop, ktorý sa angažoval v riešení najpálčivejších sociálnych a zdravotných problémov Uhorska. Zasadzoval sa o slušné bývanie a výstavbu cenovo dostupných bytov pre robotníkov a vypracoval sociálne reformy zamerané na oblasť hygieny. ⁠Pred stotridsiatimi rokmi, presne 29. marca 1894, sa zaviazal na vlastné náklady postaviť na Šancovej ulici v Bratislave robotnícku kolóniu, ktorá sa stala  vzorovým modelom bývania robotníkov v Uhorsku.⁠ Viac o tomto výnimočnom človeku a jeho mimoriadnej práci sa dozviete od Gabriely Dudekovej Kováčovej z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.  

Ludwig Bagin a Gabriela Dudeková Kováčová z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.