Fašiangové oslavy v Prešporku

Fašiangové zábavy boli obľúbené nielen na vidieku, ale aj v mestách, kde boli ich hlavnými organizátormi remeselnícke cechy a od 19. storočia sa postupne transformovali najmä do plesov a bálov. O tom, ako  sa slávnosti v našom meste vyvíjali, ako vyzerali, čo všetko bolo ich súčasťou a aké masky patrili k najobľúbenejším porozpráva moderátorovi Ludwigovi Baginovi skúsená odborníčka na problematiku obradovej kultúry a spoločenského života v mestskom prostredí – etnologička Viera v Feglová.

Moderátor: Ludwig Bagin
Hostka: Viera Feglová, etnologička a odborníčka na problematiku obradovej kultúry a spoločenského života v mestskom prostredí

Ludwig Bagin a Viera Feglova

Podcast vznikol v spolupráci:  Studio K2 Zvuk