Bratislavský lekár a priekopník očkovania v Uhorsku 

29. marca 1803 zomrel v Bratislave osvietenský vzdelanec, farmakológ, bratislavský mestský lekár a zakladateľ zdravotníckej polície – Zachariáš Teofil Huszty.
Do našich zemepisných šírok priniesol mnohé pokrokové myšlienky a venoval sa najmä téme verejného zdravotníctva. Rád využíval výdobytky farmakológie a bol priekopníkom očkovania detí proti kiahňam. Uznávaný bol aj za hranicami Uhorska a vydal dokonca vo svete prvé dielo o verejnom zdravotníctve.
O jeho rozsiahlej a rozmanitej práci nám porozprával vzácny hosť a historik medicíny – László Kiss, CSc., dr. habil.

Ludwig Bagin a Viera Feglova

Moderátor: Ludwig Bagin
Hosť: dr. László Kiss, CSc., dr. habil.

Podcast vznikol v spolupráci: Studio K2 Zvuk