Po stopách Márie Terézie

26. 10. 2022, streda, 16:00
so sprievodcom Ivanom Chylákom

Vitam et sanguinem pro rege nostro! Pri akej príležitosti zaznel tento výrok? Aká skutočne bola táto mimoriadne obľúbená panovníčka a čo jej vláda znamenala pre slobodné kráľovské mesto Pressburg?

Miesto stretnutia: Rybné námestie