Rande s mestom: Milan Rastislav Štefánik na štúdiách v Bratislave

Študoval tu v rokoch 1890 – 93 a bol priemerným až nadpriemerným študentom, v druhom ročníku obdržal štipendium 5 zlatých, v treťom ročníku 8 zlatých. Jeho bývalý učiteľ Ferdinand Hirschmann spomínal, že o. i. si obľúbil matematiku a zemepis. Okrem štúdia sa v Bratislave venoval aj svojmu celoživotnému koníčku – astronómii a údajne si tu zostrojil svoj prvý ďalekohľad. Z Bratislavy odišiel kvôli zlému prospechu svojho brata Pavla do Šopronu. Štefánikovo bratislavské štúdium dodnes pripomína pamätná budova významných študentov lýcea, ktorú na budove odhalili v roku 1932.