Zuzana Tomčániová

Lektorka

Bratislavská rodáčka vyštudovala učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry na PdF UK. Vlastivednou sprievodkyňou sa stala v roku 2003, už predtým (1999 – 2001) spolupracovala so Slovenským rozhlasom pri tvorbe historického kalendára.

Lektorkou kurzu Sprievodca cestovného ruchu sa stala v roku 2004, začas pôsobila aj ako vedúca kurzu, zaoberá sa židovskou históriou a pamiatkami, vinohradníctvom, súdnictvom, zabezpečuje celodenný výlet do Malých Karpát.