Zsolt Lehel

Lektor, bard bratislavských sprievodcov, Sieň slávy 2010

Bratislavský rodák vyštudoval geodéziu na Strednej priemyselnej škole stavebnej a ako zamestnanec Geodézie Bratislava dlhodobo (1973 – 91) mapoval (nielen bratislavské) pamiatky. O históriu Bratislavy sa zaujíma odmalička a svoje hlboké vedomosti odovzdáva ďalej už niekoľko desaťročí – spočiatku ako vedúci vlastivedného sprievodcovského krúžku na základnej škole na Dunajskej ulici (1971 – 88), neskôr aj ako publicista v rôznych periodikách (Večerník, Új Szó, Hét, Evanjelický posol spod Tatier, Vlastivedné bulletiny BIPS).

Jeho ťažiskovou témou je osobnosť a dielo bratislavského sochára Alojza Rigeleho. Je autorom dvoch pamätných výstav (1974, 1990), samostatného bulletinu k 100. výročiu jeho narodenia (1979), ako aj monografie Alojz Rigele (2008).

V kurze Sprievodca cestovného ruchu prednáša od roku 1979, predovšetkým o vývine bratislavskej architektúry od gotického obdobia až po secesiu.

Popri lektorskej a sprievodcovskej činnosti sa na plný úväzok angažuje na poli gastrónómie – je zakladateľom a majiteľom obľúbenej palacinkárne Lacinka.