Helena Navrátilová

Lektorka, Sieň slávy 2010

Bratislavská rodáčka vyštudovala elektrotechnológiu na Elektrotechnickej fakulte SVŠT (dnes Fakulta elektrotechniky a informatiky STU). V roku 1964 absolvovala Sprievodcovský kurz pri MDKO (predchodca kurzu BKIS), a tak je v súčasnosti najstaršou aktívnou vlastivednou sprievodkyňou v Bratislave.

Počas svojej bohatej kariéry sprevádzala po Bratislave aj viacero významných osobností, napr. prvú dámu Česka (Dagmar Havlová) a Maďarska (Zsuzsanna Göntérová) či kontraadmirála Grigorija Nikitiča Cholosťakova, veliteľa Dunajskej riečnej flotily, ktorá sa podieľala na oslobodení Bratislavy v apríli 1945. Nezameriava sa však len na naše mesto, ale realizovala aj viac ako 270 vlastivedných a poznávacích zájazdov v rámci Slovenska, Českej republiky, Rakúska a Maďarska.

Je spoluautorkou publikácie Bratislava – sprievodca (1992).

Viac než 50 rokov (od roku 1966!) pôsobí ako lektorka, istý čas aj ako metodická vedúca kurzu Sprievodca cestovného ruchu. V súčasnosti v ňom prednáša o Dunaji, hudbe, divadle, múzeách a galériách.

Helena Navrátilová