Slovak EnglishEnglishUkrainian
  • Dnes je 24. apríl 2024
  • Youtube
  • Instagram
  • Slovak EnglishEnglishUkrainian

 

PIATOK, 22. 04. 2022 o 19:00 

Cena primátora Bratislavy 2022

Primátor Bratislavy každoročne oceňuje významné osobnosti mesta, ktoré svojimi dobrými činmi a ideami prispeli výnimočným spôsobom k lepšej Bratislave.
V Divadle P. O. Hviezdoslava im na znak svojej vďaky slávnostne udelil Cenu primátora Bratislavy na rok 2022.

Tu si môžete pozrieť záznam.

Laureáti Ceny primátora Bratislavy za rok 2022 sú známi, primátor ocenil výnimočné osobnosti

 

Bratislava, 22. apríla 2022 – Významné osobnosti z oblasti vedy, kultúry či športu si v piatok večer v priestoroch Divadla Pavla Országha Hviezdoslava prevzali Cenu primátora Bratislavy 2022.  Primátor hlavného mesta Matúš Vallo tento rok ocenil päť jednotlivcov a jeden kolektív, ktorí sú spätí s Bratislavou a v rámci svojho odboru sa zaslúžili o rozvoj mesta a jeho pozitívne zviditeľnenie. Ocenení laureáti získali grafiku Bratislavy od akademického maliara Miroslava Cipára.

Cena primátora Bratislavy je najvýznamnejším mestským ocenením s dlhoročnou tradíciou. Slávnostné oceňovanie sa uskutočnilo v priestoroch DPOH, v predvečer obľúbeného podujatia – Bratislavských mestských dní, ktorých program spestrí ulice mesta už tento víkend.

Kandidátov na cenu vyberá primátor Bratislavy spolu so svojim poradným zborom. Jednotlivé nominácie zohľadňujú výnimočný prínos jednotlivcov či kolektívov, ktoré formujú hlavné mesto a  zaslúžia si pozornosť a najmä mimoriadne poďakovanie za kultúrny, spoločenský či športový rozvoj mesta.

„Cenu primátora vnímam najmä ako poďakovanie ľuďom, ktorí robia naše mesto lepším. Žijeme v  ťažkých časoch a počet cien pre ľudí, ktorých prácu chcem vyzdvihnúť a oceniť, nestačí. Tí, ktorí ju však dostali, si zaslúžia naše poďakovanie a som rád, že môžem ich prínos vyzdvihnúť aj pred širokou verejnosťou. Súčasne sa chcem poďakovať aj všetkým kolegyniam a kolegom z magistrátu, starostkám a starostom, kolegom z mestských častí, ktorí robia všetko preto, aby naše mesto mohlo dobre fungovať,“ uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo.

 

Laureátmi Ceny primátora Bratislavy za rok 2022 sú:

Asociácia bratislavských vodáckych klubov za rozvoj a popularizáciu vodáckych športov medzi Bratislavčankami a Bratislavčanmi a za aktivity s cieľom ochrany a rozvoja brehov Dunaja.

„Vzniklo združenie, ktorému sa darí ovplyvňovať bratislavské vodácke prostredie čím ďalej, tým pozitívnejším smerom. Najnovším príkladom je podstatná miera spolupráce pri príprave štúdie Bratislavského dunajského parku.“

 

 

Alexandra Bražinováepidemiologička za významnú spoluprácu s mestom v boji s pandémiou koronavírusu a mimoriadny prínos v spoločnej snahe motivovať obyvateľky a obyvateľov nielen k dodržiavaniu opatrení, ale najmä k očkovaniu. Aj vďaka tomu Bratislava dosiahla najvyššiu zaočkovanosť na Slovensku.

„Vyzdvihuje fakty nad výmyslami, výsledky vedeckého skúmania nad hoaxami a konšpiráciami a rozum nad tmárstvom. Nielen v medicíne, čo je jej profesionálnou doménou, ale aj v iných oblastiach našich životov, napríklad aj vojnový konflikt na Ukrajine.“

 

 

Zsolt Lehelbratislavský sprievodca a autor konceptu Palacinka Lacinka za osobitný podiel na výchove celých generácií bratislavských sprievodcov, dlhoročné inšpiratívne približovanie hodnôt nášho mesta ľuďom a za vytvorenie bratislavského kultového konceptu Palacinka Lacinka.

„Ako geodet sa podieľal na mapovaní mnohých bratislavských pamiatok, ako rodák pozná príbehy, ktoré sa tradujú len z generácie na generáciu a je tak ako pamäť nášho mesta.“

 

 

Tomáš Janovicspisovateľ za mimoriadny prínos v oblasti literárnej, humoristickej, publicistickej a scenáristickej tvorby, ktorá odráža jeho jedinečný pohľad na svet a tiež vzťah k milovanej Bratislave.

„Tomáš Janovic už dlhé desaťročia potichu, ale precízne pozoruje, ako sa správame vo svete, ktorý tu dočasne obývame, pristihuje naše malé i veľké zlyhávania pri čine, fotografuje ich bleskom sarkastického literárneho paradoxu a občas o tom vydá svedectvo v útlej knižke tých najkratších literárnych žánrov – aforizmov a epigramov.“

 

Jaroslava Schmidtová – archeologička za celoživotný prínos k archeologickému výskumu lokality Antická Gerulata v Rusovciach a významný podiel na jej zápise do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

„V tomto roku ubehlo dvadsať rokov od úsilia zaradiť Gerulatu do tohto prestížneho zoznamu. Ako členka poroty bola expertom a garantom prvej anonymnej verejnej architektonickej súťaže na projekt nového múzejného areálu Antickej Gerulaty. V spolupráci s MČ Rusovce iniciovala označenie ulíc názvami rímskych cisárov a menami archeológov, ktorí sa zaslúžili o výskum lokality.“

 

 

Meky Žbirka – hudobník, Cena in memoriam za mimoriadny prínos v hudbe, ktorá sprevádza celé generácie obyvateliek a obyvateľov Bratislavy – jeho rodného mesta, kde zložil prvé piesne svojej dlhoročnej kariéry.

“Jeho prezývka sa stala trademarkom skvelých pesničiek a albumov, ku ktorým sa hlásia hudobní fajnšmekri ako aj tí, pre ktorých populárna hudba nie je stredom vesmíru, ale riešia tú základnú otázku páči sa mi (nepáči). Stala sa symbolom málo vídanej kombinácie kvality a súčasne čo najširšej prístupnosti okorenenej skvelým humorom. V Bratislave zanechal výraznú stopu a to vo viacerých jej častiach.”