Žili v Bratislave bosorky?

 podcast máj 2022

Žili aj v Bratislave bosorky? Koľko ich bolo a ako vyzerali procesy s nimi na našom území? Ako vôbec vznikol bosorácky mýtus a prečo prerástol do krvavého prenasledovania a masovej hystérie? Ešte pred tromi storočiami verili aj naši predkovia, vtedajší obyvatelia Horného Uhorska, v nadprirodzené schopnosti bosoriek a čarodejníc, ktoré vraj spolupracovali s diablom…
Bosoráctvo vysvetľovalo veľmi veľa vecí, na ktoré ľudia nenachádzali odpovede a ochotne im verili aj tí vzdelanejší – či už išlo o prírodné katastrofy alebo ochorenia a nešťastia, ktoré ohrozovali ich životy.
Mnoho žien obvinených z bosoráctva bolo kruto mučených a väčšinou skončili zaživa upálené. 24. mája uplynulo 420 rokov od upálenia „prvej bratislavskej bosorky“ – Agáty Barlobášovej, rodenej Tóthovej z Podunajských Biskupíc.
Nielen o jej príbehu sa moderátor Ludwig Bagin porozprával s vynikajúcou popularizátorkou histórie a spisovateľkou PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., vedúcou oddelenia novovekých dejín Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Tunde Lengyelová a Ludwig Bagin

Účinkujú:
PhDr. Tünde Lengyelová, CSc,
 vedúca oddelenia novovekých dejín Historického ústavu Slovenskej akadémie vied
LUDWIG BAGIN, moderátor