Dr. Faust – výnimočný archivár a múzejník Bratislavy

podcast september 2022

Historik a hlavný archivár Bratislavy Ovídius Faust patrí k našim najvýznamnejším osobnostiam. Celý svoj život venovali histórii mesta a vydával publikácie na najvyššej vedeckej úrovni. Do kľúčových pozícií v mestských inštitúciách sa dostal v zložitom historickom období po 1. svetovej vojne a veľké dejiny 20. storočia kruto poznačili celý jeho život. Keďže sa hlásil k nemeckej národnosti po skončení 2. svetovej vojny čelil obvineniu z kolaborácie, stratil občianstvo, prácu i majetok a doslova živoril na hranici biedy.
O jeho obdivuhodnej odbornej činnosti a mimoriadnom význame nielen pre mestské pamäťové inštitúcie sa dozviete v rozhovore Ludwiga Bagina s Elenou Kurincovou z Múzea mesta Bratislavy a MichalomDuchoňom z Archívu mesta Bratislavy. Neobídu ani tému Faustovho údajného stretnutia s Albertom Einsteinom či do akej miery možno v osude tohto veľkého človeka sledovať povestné nomen omen.

Podcast vznikol v spolupráci s Múzeom mesta Bratislavy a Archívom mesta Bratislavy.

Podcast vznikol v spolupráci s Múzeom mesta Bratislavy a Archívom mesta Bratislavy.