Rande s mestom pre nevidiacich a slabozrakých: Domy a dvory, veže a pivnice – najstaršie bratislavské ulice

Objavte najstaršie bratislavské ulice prvých troch storočí po založení slobodného kráľovského mesta Bratislava. Ako a kde bývali jeho obyvatelia?
Z čoho a prečo si stavali bohaté domy či skromné obydlia?

Dotknite sa histórie mesta ušami, rukami a nohami na fascinujúcej prechádzke so skvelým sprievodcom Pavlom Šimove.


Dátum: 10. 12. 2023, nedeľa, 14:00
Miesto stretnutia: “Vtáčia fontána” na križovatke Ventúrskej a Panskej ulice