Zachráňme historický organ u Milosrdných bratov

Navštívte už túto nedeľu, 16.12. na Námestí SNP v rámci podujatia Dobrý trh aj nádherné priestory barokového Kostola Navštívenia Panny Márie (Milosrdní bratia) a prispejte na podporu ich historického organu. Kostol bude sprístupnený v čase medzi 12:30 až 16:30 hod.

Barokový komplex nemocnice milosrdných bratov sa tento rok prvýkrát otvoril umeniu v projekte – Hudba u Milosrdných bratov a návštevníci objavili novú oázu pokoja a umenia priamo vo vnútri nemocnice. Cieľom cyklu letných benefičných koncertov, ktoré sa uskutočnili v spolupráci s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom, bolo získať finančné prostriedky na celkovú rekonštrukciu organu z 18. storočia, ktorý je v havarijnom stave. Autori myšlienky záchrany organu veria, že organ povznesie liturgické úkony, čo je jeho hlavným poslaním, ale zároveň by Bratislava získala ďalší „kráľovský nástroj“ využiteľný na koncertné účely.

Pomôžte aj vy Milosrdným bratom zachrániť historický píšťalový organ!
Informácie o možnostiach, ako prispieť na opravu organu, nájdete už čoskorona www.milosrdni.eu.

 

Organ u Milosrdných bratov

 • organová skriňa pochádza z 18. storočia od neznámeho majstra
 • súčasný nástroj postavila firma Rieger
 • rok stavby: 1933
 • opusové číslo 2580
 • 2. manuály s pedálom
 • 20 znejúcich registrov
 • elektrická traktúra, kuželkové vzdušnice – prvé použitie elektrickej traktúry na území
  Slovenska
 • dispozičný návrh: prof. A. Ledvina
 • v 2. polovici 20. storočia boli prevedené dispozičné zmeny v intenciách hnutia
  „Orgelbewegüng“, ktoré veľmi narušili zvukovú podstatu nástroja
 • organ sa síce používa, nie je však v ideálnom stave