• Dnes je 28. marec 2023
  • Youtube
  • Instagram
  • Slovak EnglishUkrainian
Vyberte stranu

Voľný stánok na Vianočnom Hlavnom trhu

Bratislavské Vianoce vizuál

Máte poslednú možnosť byť súčasťou Vianočného Hlavného trhu. Vyhlasujeme výberové konanie na prenájom stánku na Vianočnom Hlavnom trhu v období od 24.11. do 22.12. 2022. Prihlásiť sa môžete do piatku 18.11. 2022 do 12:00 hod.

O stánok sa môžu uchádzať:

  • predajcovia vianočných darčekov,
  • predajcovia balených potravín,
  • organizácie neziskového sektoru alebo
  • kultúrne inštitúcie zriaďované štátnou/mestskou správou.

Podmienkou prihlásenia sa do výberového konania je odoslanie vyplneného elektronického formulára “ŽIADOSŤ O NÁJOM STÁNKU” spolu so všetkými povinnými prílohami k žiadosti uvedenými vo formulári. Vyplnenie a zaslanie žiadosti je možné výlučne v elektronickej podobe na tomto linku: https://bkis.egrant.sk