Slovak EnglishEnglishUkrainian
  • Dnes je 28. september 2023
  • Youtube
  • Instagram
  • Slovak EnglishEnglishUkrainian

Voľný stánok na Vianočnom Hlavnom trhu

Bratislavské Vianoce vizuál

Máte poslednú možnosť byť súčasťou Vianočného Hlavného trhu. Vyhlasujeme výberové konanie na prenájom stánku na Vianočnom Hlavnom trhu v období od 24.11. do 22.12. 2022. Prihlásiť sa môžete do piatku 18.11. 2022 do 12:00 hod.

O stánok sa môžu uchádzať:

  • predajcovia vianočných darčekov,
  • predajcovia balených potravín,
  • organizácie neziskového sektoru alebo
  • kultúrne inštitúcie zriaďované štátnou/mestskou správou.

Podmienkou prihlásenia sa do výberového konania je odoslanie vyplneného elektronického formulára “ŽIADOSŤ O NÁJOM STÁNKU” spolu so všetkými povinnými prílohami k žiadosti uvedenými vo formulári. Vyplnenie a zaslanie žiadosti je možné výlučne v elektronickej podobe na tomto linku: https://bkis.egrant.sk