Verejný priestor v Bratislave

 

Bratslavské kultúrne a informačné stredisko chce prostredníctvom svojho nového projektu pomôcť obyvateľom mesta znovuobjaviť verejný priestor a vrátiť ho ľuďom.

Zámer projektu komunikovalo jednak vytvorením novej mobilenj aplikácie NASKOK, a tiež otvorením série diskusií na tému – Verejný priestor ako bezpečný a otvorený priestor pre kultúru a umenie

 

Aplikácia Naskok

Bratislavské informačné stredisko v spolupráci s ateliérom GutGut a mladými tvorcami Jankou Čelkovou, Petrom DóžomMarkom Mátisom pripravuje  –  Mapu verejných priestranstiev, ktorá bude určená nielen odbornej verejnosti, ale predovšetkým všetkým obyvateľom Bratislavy.

Prvá fáza projektu bola odprezentovaná počas podujatia Dní architektúry a dizajnu, 31.5.2018.

Cieľom projektu je vytvoriť interaktívnu mapu verejných priestranstiev, ktorá bude schopná nielen ukázať obyvateľom Bratislavy všetky dostupné verejné priestranstvá, ale zároveň im pomôže a naučí ich používať verejné priestranstvá pre ich zámery.

Naskok je pre každého

Mapa je určená pre všetkých Bratislavčanov, ktorí majú záujem aktívne vstúpiť do verejného priestranstva a užívať verejné priestranstvá. Mapa ľuďom ukáže napríklad – kde sú kľudové miesta, silná doprava, dostatok zelene apod, podľa parametrov, ktoré budú vyhľadávať.
Či ide o prechádzku s dieťaťom, yogu s partnerom alebo letné kino, každá aktivita má svoje vhodné miesto v meste.

 

Verejný priestor pre kultúru v Bratislave – bezpečný a otvorený?

Pod týmto názvom sa 16. decembra 2018 uskutočnila prvá z plánovanej série diskusií BKIS počas zimnej edície Dobrého trhu na námestí SNP.

Hostia a predovšetkým skúsení oganizátori kultúrnych podujatí – Illah van Oijen (Dobrý trh), Slavomíra Salajová (Creative Industry Forum),  Pavol Murín (Stará tržnica, Bratislavský majáles) a Vladimír Grežo (Kultúrne leto a hradné slávnosti Bratislava, MDPOH) rozoberali tému organizácie žánrovo pestrých podujatí v hlavnom meste.

Skúsenosti a inšpirácia z Európy

Zo svojich dlhoročných skúseností pomenovali tie najzásadnejšie problémy, s ktorými sa usporiadatelia počas prípravy podujatí stretávajú.  Zapolemizovali o tom, či je verejný priestor v tomto ohľade skutočne dostupný pre verejnosť a tvorcov.
Bohaté skúsenosti hostí zo zahraničia priniesli potrebnú inšpiráciu pre riešenia, nové podnety a rozšírenie nástrojov spolupráce samosprávy a usporiadateľov.
Záver diskusie patril téme bezpečnosti a zodpovednosti organizátorov za zdravie a bezpečnosť účastníkov.