Vernisáž výstavy Oslobodený priestor ♿

Začiatok: 20. 9. 2023 | 18:00 hod

Miesto: Galéria mesta Bratislava

Adresa: Františkánske námestie 11, Bratislava

Organizátor: Galéria mesta Bratislava

Pozývame vás vernisáž výstavy Oslobodený priestor v kurátorskej koncepcii Petry Hlaváčkovej a  Miry Keratovej

Výstavný projekt Oslobodený priestor / Architektúra a emancipácia sa zaoberá témou ženskej emancipácie a feministických konceptov v historickom a súčasnom československom architektonickom prostredí. Kurátorský koncept tzv. rozpomínania sa vychádza z feministických teoretických rámcov Rosi Braidotti. Filozofka Rosi Braidotti píše o doterajšom poznaní, vrátane dedičstva humanizmu, ako o tzv. univerzálnom poznaní, ktoré prislúcha bielemu, heterosexuálnemu mužovi, vlastniacemu majetok. Do tohto univerzálneho kánonu sa odlišné myšlienkové koncepty buď nedostávajú alebo z neho časom vypadávajú a zostávajú zabudnuté. Také sú aj feministické dejiny, hoci už nie sú ani krátke, ani chudobné na zaujímavé situačné a alternatívne praxe; i tak zostávajú už po niekoľkých desaťročiach zabudnuté a jednotlivé historické momenty feministických dejín neprechádzajú do širšieho povedomia. Je potrebné ich znovu objavovať. Jedným z motívov pripravovanej výstavy o momentoch ženskej emancipácie a feministických konceptoch v historickom československom architektonickom prostredí je tento typ rozpomínania sa.