Ulica na hranie – ZŠ Malokarpatské námestie

Začiatok: 1. 10. 2023 | 10:00 hod

Miesto: ZŠ Malokarpatské námestie

Adresa: MČ Lamač, Bratislava

Organizátor: Metropolitný inštitút Bratislavy

⛹️‍♀️ V nedeľu 1. októbra sa parkovisko pred ZŠ Malokarpatské námestie v Lamači zmení na jednodňovú pešiu zónu, aby sa deti mohli bezstarostne hrať na ulici bez áut. Vítaní sú všetci obyvatelia a obyvateľky, ktorí chcú zažiť verejný priestor pred školou inak, ako v bežný deň. Počas celej nedele vás čakajú umelecké workshopy pre mladšie aj staršie deti, maľovanie na tvár, divadlo, Cirkus Kus, skejtbordingový workshop, bubnovačka, fit kids – športové aktivity na ulici a mnohé ďalšie! 🥁

Cieľom podujatia je zvyšovanie bezpečnosti v okolí škôl

🙋‍♂️ Susedské festivaly Ulica na hranie sú súčasťou celomestského projektu Mesto pre deti, ktorého cieľom je zvyšovať bezpečnosť v okolí škôl, vytvárať inkluzívne prostredie priateľské ku všetkým deťom, redukovať dopravné zápchy aj zvýšený smog. Iniciatíva reaguje na súčasnú situáciu, kedy stále viac detí vozia rodičia do školy autom, a to aj napriek tomu, že bývajú v jej blízkosti. Projekt organizuje Metropolitný inštitút Bratislavy v spolupráci s hlavným mestom a organizáciou UNICEF. Partnerom podujatia je Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, mestská časť Bratislava – Lamač a ZŠ Malokarpatské námestie. Na príprave akcie sa podieľa aj Inštitút pre aktívne občianstvo, ktorý s nami zdieľa užitočné informácie v oblasti občianskej angažovanosti. 👍

📲 Viac informácií o projekte nájdete na www.mestopredeti.sk