Kultúrne mosty cez rieku

Začiatok: 27. 2. 2023 | 18:00 hod

Koniec: 31. 7. 2023

Miesto: Múzeum mesta Bratislava

Adresa: Radničná ul. č. 1, Bratislava

Organizátor: Múzeum mesta Bratislavy

Múzeum mesta Bratislavy a obec Marchegg v rámci cezhraničného projektu s názvom Culture Across – Kultúrne mosty cez rieku Morava, spolufinancovaného z programu spolupráce Interreg Slovenská republika – Rakúsko, spolupracujú na zachovaní svojho kultúrneho dedičstva a zvyšovaní povedomia širokej verejnosti o významných kultúrnych pamiatkach na oboch stranách hranice. Táto skutočnosť prispeje k zvýšeniu návštevníckeho potenciálu a atraktivity celého pohraničného regiónu v srdci strednej Európy (Marchfeld – Záhorie – Bratislava). Súčasťou projektu je obnova a renovácia historických budov a objektov v areáli zámku Marchegg a národnej kultúrnej pamiatky hrad Devín. Súčasťou projektu je aj výmena odborných poznatkov v oblasti kultúry a rozvoj spolupráce základných škôl.