Slovak EnglishUkrainian
  • Dnes je 2. jún 2023
  • Youtube
  • Instagram
  • Slovak EnglishUkrainian

MiestoMúzeum mesta Bratislava
Radničná ul. č. 1, Bratislava
OrganizátorMúzeum mesta Bratislava
Začiatok27.02.2023 18:00
Koniec31.07.2023 23:59
VstupnéZdarma
ŠtítkyIné

Kultúrne mosty cez rieku


Múzeum mesta Bratislavy a obec Marchegg v rámci cezhraničného projektu s názvom Culture Across – Kultúrne mosty cez rieku Morava, spolufinancovaného z programu spolupráce Interreg Slovenská republika – Rakúsko, spolupracujú na zachovaní svojho kultúrneho dedičstva a zvyšovaní povedomia širokej verejnosti o významných kultúrnych pamiatkach na oboch stranách hranice. Táto skutočnosť prispeje k zvýšeniu návštevníckeho potenciálu a atraktivity celého pohraničného regiónu v srdci strednej Európy (Marchfeld – Záhorie – Bratislava). Súčasťou projektu je obnova a renovácia historických budov a objektov v areáli zámku Marchegg a národnej kultúrnej pamiatky hrad Devín. Súčasťou projektu je aj výmena odborných poznatkov v oblasti kultúry a rozvoj spolupráce základných škôl.