Hortus artis 2024 – festival komorných koncertov v záhrade Domu Albrechtovcov 👁️

Začiatok: 21. 7. 2024 | 18:00 hod

Miesto: Záhrada Domu Albrechtovcov

Adresa: Kapitulská 1, Bratislava

Organizátor: ALBRECHT FORUM, o.z.

Zámerom piateho ročníka festivalu Hortus artis je pokračovať v organizácii komorných koncertov pre návštevníkov a obyvateľov Bratislavy v letných mesiacoch roka 2024 (od 1.7.-8.9.) v príťažlivých priestoroch záhrady Domu Albrechtovcov a ponúknuť publiku 10 koncertov s pútavou dramaturgiou a vynikajúcimi umeleckými výkonmi. 

Cieľom tohto ročníka je predstaviť programy pre rozličné obsadenia z rôznych historických období a geografických priestorov, ktoré spája idea presahov idiómov vidieckeho a mestského folklóru s komponovanou hudbou. Ťažisko je položené na stredoeurópsky priestor (SK, CZ, PL, HU), no niektoré koncerty predstavia aj hudbu Španielska, Južnej a Severnej Ameriky začiatkov 20. storočia. Hlavnými projektovými aktivitami sú živé koncerty a neformálne besedy s účinkujúcimi. Dôraz kladieme na profesionalitu výkonov, pestrosť obsadenia, štýlov, prezentáciu málo hraných titulov slovenských a so Slovenskom historicky zviazaných autorov a diel. 

Tri koncerty uvedú hudbu 18.- 20. storočia, ktorá sa viaže k rukopisným pamiatkam, skladateľom a dielam nášho regiónu (Uhrovská zbierka, Zbierka Anny Szirmay-Keczerovej, J. L. Bella, B. Bartók, A. Moyzes, E. Suchoň, A. Móži, R. Berger, L.Janáček), tri koncerty prinesú hudbu skladateľov okolitých krajín diferencovane reflektujúcich ľudové idiómy (L. Janáček, B. Martinu, G. Bacewicz, A. Panufnik, J. Koffler, Sz. Laks, Z. Kodály, E. Dohnányi a ď.) a ďalšie koncerty nás zavedú do exotickejších kontextov ľudového a umeleckého dialógu (španielska hudba M. Fallu, F. Garcia Lorcu, juhoamerická pôvodná hudba v kontrastoch s importovaným barokovým umením J. J. I Brentnera, D. Zipoliho, M. Schmida a hudba ranného ragtimu, ktorá si dokonale a bleskurýchle adoptovala pôvodne pre klasický svet konštruovaný nástroj – saxofón. Interpretmi koncertov sú naše a zahraničné popredné komorné ansámble: Mucha Quartet, Spectrum Quartett, Solamente naturali, Collegium Marianum, Bratislavské gitarové kvarteto, Kukal Quartet, Messages Quartet, Pressburg Saxophone Quartet, Plaisirs de Musique a ďalší komorní hráči a sólisti (Eva Šušková, Daniel Rumler, Martin Ruman, Jozef Lupták). 

Festival si získal v predošlých rokoch stabilné publikum a dobrú návštevnosť vďaka starostlivej dramaturgii, kvalitným umeleckým výkonom, kvalifikovaným sprievodným programovým textom, príťažlivému koncertnému priestoru a umeniu prajnej atmosfére. 

Partnerom podujatia je Bratislavské kultúrne a informačné stredisko.