Celok je menší ako súčet jeho častí

MiestoMirbachov palác
Františkánske nám. 11, Bratislava – Staré Mesto
OrganizátorGaléria mesta Bratislavy
ZačiatokŠtvrtok, 25.11. o 12:00
KoniecNedeľa, 29.05.
Web akciewww.gmb.sk...
ŠtítkyVýstavy

Výstava Celok je menší ako súčet jeho častí je postavená na asymetrických celkoch a intervenčných vstupoch vystavujúcich autoriek a autorov v kontexte vzťahov kultúry a prírody. Zo súčasných pozícií Vzťahovej etiky ťažiskovo skúma koncepty krajinotvorby neoavantgardného umelca Petra Bartoša (n. 1938) a jeho programu tzv. ekologickej kultúry, v ktorom sa sústreďoval na regeneráciu vzťahov a ekológiu konkrétnych prostredí; ťažiskom sú najmä autorské poňatia mestských prostredí bratislavskej ZOO a Podhradia, ktorými sa vo svojej konceptuálnej tvorbe zaoberal od 70. rokov. Okrem experimentálnych umeleckých kvalít a špecifickej estetiky, Bartošova tvorba je aktuálna nielen v ekologickom, ale aj antropologickom rozmere jeho angažovaného chápania ekológie ako vzťahov. Autorove prístupy a nové formáty, ktoré vyvinul mimo galerijnej infraštruktúry sú relevantné aj v kontexte uvažovania o klimatickej spravodlivosti.

Vystavujúci autori: Peter Bartoš & Andreas Fogarasi, Martin Hrvol, Anna Jermolaewa, Petra Feriancová, Ingeborg Strobl, Lois Weinberger