Anómia 21: Experti

MiestoDivadlo P. O. Hviezdoslava
Laurinská 20, Bratislava – Staré Mesto
ZačiatokStreda, 26.01. o 19:00
KoniecStreda, 26.01.
Web akciewww.facebook.com...
ŠtítkyDivadlo

Divadelný projekt „Anómia 21“ pozostáva zo 7 pôvodných slovenských hier, ktoré autorky a autori napísali pre DPOH pod tvorivým vedením dramaturgov Dariny Abrahámovej, Romana Olekšáka a Valerie Schulczovej. Hry sú alúziou na sedem hlavných hriechov a zároveň sa zaoberajú témami, ktoré často rozdeľujú spoločnosť.

ExpertiSmilstvo –antiexpertnosť, popieranie významu vzdelania, konšpirácie
Experti sa odohrávajú v „zákulisí“ prevádzky obchodu potravinového reťazca s názvom Našô. V prestávkach od driny skutočnej aj predstieranej sa tam stretávajú traja zamestnanci. Pokladníčka, dokladač tovaru a manažér. Smutno smiešni, trápne dojemní obyčajní ľudia, ktorí majú na všetko dianie v spoločnosti a vo svete svoj vyhranený expertný názor, akurát, že v sebe a vo svojich životoch sa strácajú. Rok v supermarkete je delený podľa sviatkov či tematických marketingových týždňov. Vianoce strieda Veľká noc, nemecký týždeň sa mení na ruský, francúzsky, či český. Každý sprofanovaný sviatok a každý podvodne a lacno prezentovaný národný týždeň je dobrou zámienkou k situačnému humoru a nenávistnému táraniu.

Autori: Valeria Schulczová a Roman Olekšák
Réžia: Valeria Schulczová
Dramaturgia: Darina Abrahámová
Hrajú: Zuzana Fialová, Michal Rovňák, Dušan Cinkota

Zmena programu vyhradená.

Podujatie prebieha v režime plne zaočkovaní.