Technická podpora

BKIS poskytuje technickú podporu pri realizácii kultúrnych projektov a podujatí, ktoré sú súčasťou Mestského kalendára a spĺňajú niektoré z nasledovných kritérií: – celospoločenský, celomestský / lokálny, korešpondujúci s funkciami hlavného mesta Bratislavy, presahujúci mestský rozsah, neziskový, charitatívny, osvetový apod.

Žiadosť o technickú podporu s presným zadefinovaním jej rozsahu je nutné odoslať minimálne 3 mesiace pred plánovaným dátumom konania podujatia. 

Dopyty na spoluprácu posielajte na bkis@bkis.sk alebo vyplňte formulár nižšie! 

Technická podpora

Máte záujem o spoluprácu? Kontaktujte nás!

?

?