Propagácia

Propagácia a poskytovanie infomácií o aktuálnych kultúrnych a spoločenských podujatiach na pôde hlavného mesta Bratislavy, ktoré spĺňajú kritéria a definujú funkcie hlavného mesta v oblasti kultúry.

  • Propagačná podpora podujatí v online prostredí- web www.bkis.sk a prostredníctvom ďalších komunikačných kanálov

Dopyty na spoluprácu posielajte na bkis@bkis.sk alebo vyplňte formulár nižšie! 

Pravidlá mediálnej podpory:

  • propagácia kultúrnych, vzdelávacích a celospoločenských podujatí pre verejnosť realizovaných v hlavnom meste Bratislava
  • propagácia podujatí nezahŕňa propagáciu a zobrazovanie lôg komerčných partnerov

 

Máte záujem o spoluprácu? Kontaktujte nás!

?

?