Spolupráca

Spolupráca

Podmienky spolupráce

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko ponúka spoluprácu pri realizácii kultúrnych projektov a podujatí, ktoré sú buď súčasťou mestského kalendára alebo dopĺňajú lokálnu, kultúrnu ponuku, či neziskové podujatia presahujúce mestský rámec.

V týchto prípadoch BKIS poskytuje podporu pri zabezpečovaní termínu a miesta konania, administratívnu pomoc pri zabratí verejných priestranstiev, podporu pri samotnej realizácii a produkcii podujatí vrátane propagácie na webe a sociálnych sieťach.

Dopyty na spoluprácu posielajte na bkis@bkis.sk alebo vyplňte formulár nižšie! 

Máte záujem o spoluprácu? Kontaktujte nás!

 

?

?