Spolupráca

BKIS spolupracuje pri realizácii kultúrnych projektov a podujatí, ktoré sú buď súčasťou Mestského kalendára alebo dopĺňajú lokálnu, kultúrnu ponuku, či neziskové podujatia presahujúce mestský rámec.
V týchto prípadoch BKIS poskytuje kompletnú podporu pri zabezpečovaní  dátumu a miesta konania, administratívnu pomoc pri zabratí verejných priestranstiev, podporu pri samotnej realizácii a produkcii podujatí vrátane propagácie. Svoje požiadavky alebo dopyty na spoluprácu posielajte prosím na program@bkis.sk alebo vyplňte formulár nižšie!

 

Podmienky spolupráce

Spolupráca

Máte záujem o spoluprácu? Kontaktujte nás!

 

?

?