Propagácia

Propagácia a poskytovanie infomácií o aktuálnych kultúrnych a spoločenských podujatiach na pôde hlavného mesta Bratislavy, ktoré spĺňajú kritéria a definujú funkcie hlavného mesta v oblasti kultúry.

  • Propagačná podpora podujatí v online prostredí- web, Facebook a Instagram BKIS
  • Propagačná podpora podujatí v ofline prostredí- možnosť zverejnenia informácií v printových materiáloch:
    • Kultúrne leto a hradné slávnosti Bratislava (termín 1.5.2019)
    • Vianočná Bratislava (termín 1.10.2019)

Svoje požiadavky a dopyty na spoluprácu môžete posielať na marketing@bkis.sk alebo vyplňte formulár nižšie!

Máte záujem o spoluprácu? Kontaktujte nás!

?

?