Slovak EnglishEnglishUkrainian
  • Dnes je 25. február 2024
  • Youtube
  • Instagram
  • Slovak EnglishEnglishUkrainian

Rande s mestom podcast: Svätý Ján Almužník – veľká rarita a vzácnosť Bratislavy

 podcast október 2022
Vedeli ste, že Kaplnka sv. Almužníka, ktorú nájdete v bratislavskom Dóme sv. Martina, uchováva unikátny poklad svetového významu? Ide o diplomatický dar symbolizujúci prímerie medzi Uhorskom a Osmanskou ríšou, ktoré koncom
15. storočia uzavrel uhorský kráľ Matej Korvín – ostatky svätého Jána Almužníka. Historickú i umeleckú vzácnosť tejto pamätihodnosti umocňuje aj nádherná baroková kaplnka, v ktorej sú uložené. O tom, ako vznikla táto kaplnka, ktorá patrí
)k  najvýznamnejších barokovým pamiatkam na Slovensku, ale aj o tom, kto bol
Ján Almužník, prečo by sme mu mali venovať pozornosť a ako sa jeho ostatky dostali do Bratislavy rozpráva Ing. arch. Patrik Baxa, odborník na dejiny bratislavskej architektúry 18. a 19. storočia z Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave.

Podcast vznikol v spolupráci:


Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave

Studio K2 Zvuk