Slovak EnglishEnglishUkrainian
  • Dnes je 24. apríl 2024
  • Youtube
  • Instagram
  • Slovak EnglishEnglishUkrainian

Rande s mestom podcast: Neznáma pokladnica dejín – Archív mesta Bratislavy

Navštívili ste niekedy Archív mesta Bratislavy? Viete, kde sídli, čím sa zaoberá a prečo by mohol byť aj pre vás zaujímavý?
Archívy sú pamäťou národa, majú nezastupiteľnú úlohu a význam v informačných štruktúrach a zdrojoch spoločnosti a sú súčasťou národného kultúrneho dedičstva každej krajiny.
Tento rok slávi 100 rokov od vzniku Vedeckých ústavov mesta Bratislavy – teda vrcholnej kultúrnej a pamäťovej inštitúcie, ktorá v období Československej republiky a Slovenskej republiky združovala archív aj múzeum. O konkrétnych pokladoch, ktoré bratislavský archív uchováva aj o jeho aktuálnej činnosti porozprávali Ludwigovi Baginovi hostia z Archívu mesta Bratislavy – Michal Duchoň a Ján Kúkel.

Ludwig Bagin a Tomáš Stern

Podcast vznikol v spolupráci: Studio K2 Zvuk

 

Zažite Rande s mestom na vlastnej koži!

Rande s mestom vychádzky