Slovak EnglishEnglishUkrainian
  • Dnes je 16. apríl 2024
  • Youtube
  • Instagram
  • Slovak EnglishEnglishUkrainian

Rande s mestom podcast:  Dr. Faust – výnimočný archivár a múzejník Bratislavy

 podcast september 2022
 

Historik a hlavný archivár Bratislavy Ovídius Faust patrí k našim najvýznamnejším osobnostiam. Celý svoj život venovali histórii mesta a vydával publikácie
na najvyššej vedeckej úrovni. Do kľúčových pozícií v mestských inštitúciách
sa dostal v zložitom historickom období po 1. svetovej vojne a veľké dejiny
20. storočia kruto poznačili celý jeho život. Keďže sa hlásil k nemeckej národnosti po skončení 2. svetovej vojny čelil obvineniu z kolaborácie, stratil občianstvo, prácu i majetok a doslova živoril na hranici biedy.
O jeho obdivuhodnej odbornej činnosti a mimoriadnom význame nielen pre mestské pamäťové inštitúcie sa dozviete v rozhovore Ludwiga Bagina s
Elenou Kurincovou z Múzea mesta BratislavyMichalomDuchoňom z Archívu mesta Bratislavy. Neobídu ani tému Faustovho údajného stretnutia s Albertom Einsteinom či do akej miery možno v osude tohto veľkého človeka sledovať povestné nomen omen.

 

 

Podcast vznikol v spolupráci s Múzeom mesta Bratislavy a Archívom mesta Bratislavy.