Slovak EnglishEnglishUkrainian
  • Dnes je 24. apríl 2024
  • Youtube
  • Instagram
  • Slovak EnglishEnglishUkrainian

Rande s mestom ODPORÚČA: Vyvlastniť a/alebo sprivatizovať. Kapiwalks s Petrom Szalayom

3. 11. 2022, štvrtok, 17:00
Miesto stretnutia: autobusová stanica Nivy, vchod z Páričkovej ulice

Zdanlivo protikladné pojmy vyvlastnenie a privatizácia sa v mnohých ohľadoch dopĺňajú a na mestá majú podobný dopad – zbúranie starého a výstavbu nového. Asanácie a demolácie umožnené prostredníctvom vyvlastnenia alebo privatizácie sa významne podieľali na formovaní moderných Európskych miest.
Zbúranie hradieb, a zisky z odpredaja pozemkov na plochách bývalých glacis sa stali prvými krokmi
k modernizácii miest. Miestami, kde sa zároveň začal kapitalistický príbeh „developovania“ mnohých metropol Európy, ako aj zavádzania centrálneho urbanistického plánovania. Vyvlastnenie prezentované ako liek na nezdravé, nemoderné, rastlé štruktúry historického mesta pred aj
za hradbami, sa zároveň ukázalo ako nová príležitosť pre ekonomické exploatovanie rozdrobeného vlastníctva týchto štvrtí. Paradoxné prelínanie oboch „protikladov“ vonkoncom nezostalo len fenoménom dlhého storočia. Bratislava v súčasnosti zažíva toto rozporuplné spojenectvo moderného liečenia a kapitalistického vyťažovania miest v plnej miere.
Komentovaná prechádzka bude mapovať vybrané domy a územia, ktorých osud za posledné storočie ovplyvnili vyvlastňovanie a privatizácia. Stretneme sa na streche „autobusovej stanice“ Nivy.
Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy.
 

FB: Vyvlastniť a/alebo sprivatizovať. Kapiwalks s Petrom Szalayom