Slovak EnglishEnglishUkrainian
  • Dnes je 2. marec 2024
  • Youtube
  • Instagram
  • Slovak EnglishEnglishUkrainian

Rande s mestom ODPORÚČA: Symboly okolo nás: Nevšedná prechádzka Bratislavou

17. 11. 2022, štvrtok, 10:00
Organizátor: Nová Akropolis
Počet účastníkov je obmedzený na 30 osôb.
Vstupné zdarma
Prihláška na Symboly okolo nás – nevšedná prechádzka Bratislavou

Symboly človeka sprevádzajú oddávna, sú súčasťou jeho každodenného života, hoci si toho nie vždy je vedomý. Napriek tomu je nimi neustále priťahovaný, niekedy až fascinovaný. Pri príležitosti Svetového dňa filozofie si na nevšednej prechádzke po Bratislave účastníci pripomenú známe aj menej známe symboly, ktoré ich každodenne obklopujú v centre mesta.

Prechádzka ponúkne inšpiráciu symbolmi na základné okruhy tém, v ktorých klasická filozofia od nepamäti hľadala odpovede. Bude sa hovoriť o cibrení charakteru človeka, o formovaní harmonickej spoločnosti a o vnímaní a význame času.

Putovanie po stopách nadčasových hodnôt známych od starovekých čias začne na nádvorí Primaciálneho paláca pri výjave sv. Juraja bojujúceho s drakom. Presunie sa na Hlavné námestie, aby si účastníci vypočuli „Rolandov” odkaz o význame rytierstva. Pokračovať budú na Františkánske námestie, kde grécke bohyne odkryjú tajomstvo „Ideálu Dámy“. Odhmotnené steny kaplnky sv. Jána evanjelistu pri františkánskom kostole prehovoria o symbolike gotickej architektúry. Nad strechami Michalskej ulice, posadené na tympanóne Univerzitnej knižnice, trpezlivo čakajú základné princípy dobre fungujúcej spoločnosti. Zastávka bude aj pri Čumilovi, ktorý sprostredkuje dramatické posolstvo Platónovej alegórie o ilúzii. A na záver sa odbočí na Hviezdoslavovo námestie, na dohľad k hodinám pred hotelom Carlton, aby sa bolo možné ponoriť do plynutia času, do jeho zákonitostí a načrieť do vôd bohatého sveta mytológie.