Rande s mestom podcast: Počiatky moderného športu v Bratislave

podcast február 2022

Keď pred 160 rokmi, 5. februára 1862, založilo zopár nadšencov z radov mladých magnátov a prešporských študentov práva Bratislavský veslársky spolok (Pozsonyi Hajós Egylet) podľa vzoru pešť-budínskeho veslárskeho spolku, bola to vo vtedajšom Prešporku vec nevídaná. Šport sa len pomaly začal presadzovať ako celospoločenský fenomén. Nielen o týchto jeho pozoruhodných začiatkoch, ale aj tom, čo všetko revolučným športovým snahám v dejinách ľudstva predchádzalo sa rozprával moderátor Ludwig Bagin
so športovým historikom a publicistom Igorom Machajdíkom. Podrobne sa venovali aj samotnému fungovaniu tohto klubu, jeho úspechom a dejinných peripetiám, ale napríklad aj téme ženského športu.

Ludwig Bagin a Žofia Lysá PhD.

Účinkujú:
LUDWIG BAGIN, moderátor
Hosť: IGOR MACHAJDÍK,
 športový historik a publicista, autor knihy Športové hry starej Bratislavy
Odborný garant: Ján Vyhnánek, lektor Kurzu sprievodca CR BKIS