Maximiliánova fontána na Hlavnom námestí

Pochádza z roku 1572 a jej stavbu financoval samotný panovník Maximilián Habsburský. Počas osláv jeho korunovácie (1563) totiž vypukol požiar a keďže mesto nemalo dostatok hasiacich zdrojov (fontán, studní), vyžiadal si mnoho obetí. Na vrchole fontány sa nachádza Maximiliánova socha, z ktorej časom ľudová tvorba urobila sochu Rolanda, legendárneho ochrancu mestských práv. Fontána sa preto tradične nazýva aj Rolandova.