Slovak EnglishEnglishUkrainian
  • Dnes je 22. september 2023
  • Youtube
  • Instagram
  • Slovak EnglishEnglishUkrainian

Bratislavské Vianoce 2022

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom verejnej súťaže, prihlasovania, organizácie a fungovania počas vianočných trhov, neváhajte nás kontaktovať na emailovej adrese vianoce@bkis.sk  alebo telefonicky na +421 905 144 425.

Verejná súťaž na prenájom stánkov určených pre neziskové organizácie a kultúrne inštitúcie na Vianočnom hlavnom trhu 2022 – PRIHLASOVANIE UKONČENÉ

BKIS Bratislavské kultúrne a informačné stredisko ako organizátor Vianočného hlavného trhu 2022 na Hlavnom a Františkánskom námestí v Bratislave, vyhlasuje verejnú súťaž na prenájom predajných a informačných stánkov pre neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie, chránené dielne, kultúrne inštitúcie  a podobne.

Vianočný hlavný trh sa uskutoční v termíne 24. 11. – 22. 12. 2022.

 

 

Harmonogram verejnej súťaže:

Termín ukončenia prihlasovania pre uchádzačov: predĺžený do 23.9.2022

Vyhlásenie výsledkov a zverejnenie úspešných uchádzačov: 1.10.2022

Verejná súťaž na prenájom predajných stánkov na Vianočnom hlavnom trhu 2022 – PRIHLASOVANIE UKONČENÉ

BKIS Bratislavské kultúrne a informačné stredisko ako organizátor Vianočného hlavného trhu 2022 na Hlavnom a Františkánskom námestí v Bratislave, vyhlasuje verejnú súťaž na prenájom predajných stánkov.

Vianočný hlavný trh sa uskutoční v termíne 24. 11. – 22. 12. 2022.

 

 

Harmonogram verejnej súťaže:

Termín ukončenia prihlasovania pre uchádzačov: predĺžený do 31. 7. 2022

Vyhlásenie výsledkov a zverejnenie úspešných uchádzačov: 12. 9. 2022

 

 

Vyhlasovateľ – Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, bude pozorne sledovať aj vývoj epidemiologickej situácie a súvisiace opatrenia, o prípadných zmenách v organizácii podujatia bude včas informovať. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo výberové konanie kedykoľvek do uzavretia nájomných zmlúv zrušiť alebo neuzatvoriť nájomnú zmluvu s ktorýmkoľvek zo záujemcov zo závažných dôvodov, pričom poskytne záujemcovi odôvodnenie tohto rozhodnutia. Právo zmien je vyhradené.