Slovak EnglishEnglishUkrainian
 • Dnes je 4. december 2023
 • Youtube
 • Instagram
 • Slovak EnglishEnglishUkrainian
Prihláška Kurz sprievodca CR BKIS 2023 – 2024

 

  ?

  *V prípade, že prihlásená/ý neuhradí splátku kurzu do 30. 9. 2023, prihláška bude stornovaná a bude ju potrebné vyplniť nanovo.

   

  ?

  ?