Prenájom výlepových plôch

Cena za výlep: 100 €*
Cena za prenájom 1ks (A1)/za týždeň
centrum/ostatné lokality:

 

Rozsah Centrum mesta Ostatné miesta
1 až 2 týždne 5.00 €* 3.00 €*
3 až 4 týždne 4,00 €* 2,50 €*

* ceny sú uvedené bez DPH.

 

 

Poradové číslo Miesto Počet (ks)
1 Račianska (OD) 12
2 Račianska (OD) 12
3 Račianska (OD) 12
4 Osvetová (polícia) 6
5 Lackova (potraviny) 6
6 Limbova (MHD) 10
7 Znievska 12
8 Znievska 12
9 Holičská 12
10 Holičská 12
11 Šintavská 12
12 Limbova (oproti nemocnici) 12
13 Mlynarovičová (pošta) 20
14 TESCO (OD Špitálska) 20
15 TESCO Dunajská 16
16 NLS areál PKO 16

Máte záujem o spoluprácu? Kontaktujte nás!

?

?