Privítanie jari – Mladá opereta /MOB/

MiestoMestské divadlo Pavla Országha Hviezdoslava
Laurinská 20, 815 15 Bratislava
Dátum
Vstupné
DirigentDušan Štefánek
Obsadenie

Metropolitný orchester Bratislava

Sólisti:Eva Dovcová a Peter Wurczer

Spoluúčinkujú žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej

Marcový koncert je už tradične venovaný nášmu operetnému dorastu. V tomto roku privítame ako sólistov Evu Dovcovú a Petra Wurczera. Obaja sú absolventi našich Majstrovských operetných kurzov a šíria dobré meno slovenskej operety už aj v zahraničí. Na koncerte nebudú chýbať ani žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej, ktorí svojim umením spestria tento jarný koncert. Dirigentom je Dušan Štefánek.