Koncert profesorov a poslucháčov majstrovských operetných kurzov

MiestoMestské divadlo Pavla Országha Hviezdoslava
Laurinská 20, 815 15 Bratislava
Dátum
Vstupné
DirigentDušan Štefánek
ÚčinkujúciJúlia Gončarova, Maxim Katyrev, Kristina Khandlos (RU), Renata Bicánková, Veronika Bilová, Eva Dovcová, Mykola Erdyk, Natália Flórová, Dávid Harant, Lenka Jombíková, Marianna Mikócziová, Adam Nádler, Katarína Strapko Porubanová, Jakuba Šeniglová, Monika Trombitášová, Peter Wurczer a žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej
Obsadenie

Otvorenie 8. koncertnej sezóny

Hviezdy večera: Júlia Gončarova, Maxim Katyrev a Kristina Khandlos (RU)

Dirigent: Dušan Štefánek

Účinkujúci: Renata Bicánková, Veronika Bilová, Eva Dovcová, Mykola Erdyk, Natália Flórová, Dávid Harant, Lenka Jombíková, Marianna Mikócziová, Adam Nádler, Katarína Strapko Porubanová, Jakuba Šeniglová, Monika Trombitášová, Peter Wurczer a žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej

Otvárací koncert sezóny 2019/2020 je venovaný už 2. ročníku Majstrovských operetných kurzov. Predstavia sa na ňom špičkoví ruskí operetní umelci a študenti, ktorí pod ich vedením zažiaria na bratislavskom operetnom nebi.

Koncert sa koná v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom, Konzervatóriom a Tanečným konzervatóriom Evy Jaczovej, Bratislavským kultúrnym spolkom, FB Consulting, Ruským centrom vedy a kultúry a SOZA.

Zmena programu vyhradená.