Veľký koncert Franza Liszta a Gézu Zichyho v Mestskom divadle

Stoštyridsať rokov uplynulo od veľkého koncertu Franza Liszta a Gézu Zichyho v Mestskom divadle, ktorý sa uskutočnil 3. apríla v roku 1881.

Aby sa získali finančné prostriedky pre realizáciu pomníka J. N. Hummela v Bratislave, organizovali sa v meste benefičné koncerty,
na ktorých vystupovali svetoznámi umelci bez nároku na honorár. Koncerty organizoval mestský archivár a hudobný kritik Ján Batka,
ktorý využil svoje široké kontakty (korešpondoval takmer s každým, kto v hudobnom svete niečo znamenal).

Možno najvýznamnejším koncertom z tohto obdobia bol koncert Franz Liszt – Géza Zichy (aj podľa výnosu – 2112 zlatých). Liszta azda ani netreba predstavovať – klavirista, skladateľ, dirigent, jedna z najväčších postáv hudobnej histórie a Géza Zichy bol veľmi zaujímavý, keďže bol prvým profesionálnym jednorukým klaviristom na svete. Obaja mali k Bratislave (Prešporku) srdečný vzťah – keďže sa tu začala ich úspešná kariéra.

Liszt – v roku 1820 koncertoval ako 9-ročný v De Pauliho paláci pred bratislavskými šľachticmi, ktorých očaril a zafinancovali mu štúdium
vo Viedni. Liszt na to nikdy nezabudol a do Bratislavy sa často a rád vracal, mal tu veľa priateľov (okrem Batku napr. operná speváčka Fanny Kovátsová, mestský farár Karol Heiller), koncertoval tu benefične napr. aj v prospech Cirkevného hudobného spolku, ľudia ho tu mali radi a pestovali tu jeho kult.

Géza Zichy – v Bratislave v 60. rokoch študoval na právnickej akadémii, už predtým prišiel pri poľovačke o ruku a lekári mu tú druhú neodporúčali zaťažovať. V Bratislave ho podchytil práve Ján Batka – ujal sa ho v tej najpríhodnejšej chvíli, keď už Zichy začal pochybovať o tom, či sa stane klaviristom a upadal do depresie, povzbudil ho a zoznámil ho napr. aj s Lisztom, ktorý pre neho skladal skladby pre jednu alebo tri ruky. Zichy mal v Bratislave aj svoje prvé verejné vystúpenie (1866) a všetkých ohúril, lebo hral, ako keby mal dve ruky.
Do Bratislavy sa preto rád vracal, keď oslavoval 50. výročie svojej umeleckej činnosti (1916), tak mal v Bratislave veľkú slávnosť. Bol veľkou vzpruhou pre hendikepovaných umelcov, lebo tou jednou rukou nielen hral, ale aj bol aj úspešným dirigentom.

V roku 1881 spolu koncertovali v Mestskom divadle (dnes  Historická budova SND) a o koncert bol veľký záujem. Išlo o veľký koncert – spoluúčinkovali na ňom aj domáce sily. Spevokol Pressburger Liedertafel  a sopranistky Fanny Kovátsová a Irene Schlemmerová-Ambrosová. Spolu s Lisztom vystupoval ešte jeden jeho žiak, klavirista Aladár Juhász, s ktorým Liszt štvorručne zahral Klavírnu sonátu As dur op. 91 práve od Hummela. So Zichym zahral Liszt trojručne Rákocziho pochod. Liszt sám zahral aj diela od Schuberta a Rossiniho.

Zichy mal okrem trojručného výstupu s Lisztom zahrať aj svoje vlastné diela, ale nestalo sa tak, lebo mal nehodu:
Ako pred začiatkom koncertu oznámil pred rampou pán Johann Batka, znemožnila malá nehoda grófskeho umelca, ktorá postihla jeho jedinú ruku, predniesť toto číslo, ako i pod číslom 2 spoločne uvedené skladby. Namiesto neho potom vystúpil majster s dvoma skladbami: Schubertovou Uhorskou fantáziou a Rossiniho Lacharité, obdivuhodným prednesom ktorých prekročil všetky medze a stali sa tak vrcholom večera.“

Zichy do programu prispel recitáciou svojich vlastných básní: „Ale aj gróf Zichy si razom získal všetky srdcia prostým, skromným prednesom svojich pretepleným dychom ušľachtilej poézie preniknutých básní.“

Ako už bolo vyššie spomínané, zahral s Lisztom trojručne Rákocziho pochod a „aplauz, ktorý toto číslo koncertu získalo, nemal konca.“

Po koncerte sa v hoteli U zeleného stromu (dnes Carlton, Liszt tam bol aj ubytovaný – mal tento hotel rád a využíval ho takmer vždy, keď Bratislavu navštívil) uskutočnil banket – recepcia, kde Liszt povedal počas prípitku pozoruhodnú vetu: „Už 60 rokov som mestu Prešporok a tunajším viacerým priaznivcom dlžný vďaku. Záväzok vďačnosti som nikdy nepremeškal a želám si, aby mi bolo dopriate môcť ešte niečím Prešporku prispieť.“ – čiže celkom otvorene sa prihlásil k spomínanému koncertu v roku 1820 a svojím koncertom chcel aspoň čiastočne splatiť svoju vďaku.

Pravdepodobne deň po koncerte sa Liszt a Zichy spolu odfotografovali v susednom Kozičovom fotoateliéri (dnes US ambasáda) a táto fotografia sa dodnes zachovala.

O tom, že sa Lisztovi v Bratislave veľmi páčilo, svedčí aj to, že Batkovi daroval svoju fotografiu s vlastnoručnou dedikáciou: „Dem verehrlichen Anstifter des Hummel-Denkmal-Concert in Pressburg freundschaftlich dankend und ergebenst – Liszt, Sonntag, Pressburg, 3ten April 81“ Čiže „Ctenému organizátorovi koncertu v prospech Hummelovho pomníka v Prešporku.  S priateľskou vďakou najoddanejší – Liszt, nedeľa, Prešporok, 3. apríla 81“