Povinnosti návštevníkov podujatí

Prekrytie úst aj nosa počas celého podujatia – stiahnuť ikonu

Dodržiavanie 2-metrového odstupu – stiahnuť ikonu

Dezinfikovanie rúk – stiahnuť ikonu

COVID_povinnosti návštevníkov – stiahnuť plagát

Badge Bratislava za kolektívnu imunitu – stiahnuť

“Nezabudnite, že najbezpečnejšie prežijeme podujatia zaočkovaní. Ak ste tak ešte nespravili, zaregistrujte sa na očkovanie proti covid-19 na stránke vakcinacia.nczisk.sk Bratislava podporuje kolektívnu imunitu, ktorú dosiahneme len keď nás bude zaočkovaných čo najviac.”

Ukážka oznamu o povolenom vstupe všetkých osôb na podujatie – stiahnuť

Ukážka oznamu o povolenom vstupe osôb na podujatie v režime OTP – stiahnuť

Ukážka oznamu o povolenom vstupe na podujatie plne zaočkovaným osobám – stiahnuť

Zhrnutie opatrení z vyhlášky pre hromadné podujatia – stiahnuť