Slovak EnglishEnglishUkrainian
  • Dnes je 4. december 2023
  • Youtube
  • Instagram
  • Slovak EnglishEnglishUkrainian

Pomôžme Banskej Štiavnici!

Banská Štiavnica

Foto: BKIS/Juraj Johanides

Predlžujeme darcovskú výzvu

Banskú Štiavnicu zasiahol 18. marca 2023 ničivý požiar, ktorý pripravil toto mesto, jeho inštitúcie a obyvateľov a obyvateľky o vzácne kultúrne a historické dedičstvo. Dobrou správou je, že stále sa môžete zapojiť do darcovskej výzvy a pomôcť kultúrnemu životu v Banskej Štiavnici. Darcovská výzva je predlžená do 18. mája 2023. Do zbierky sa môžete zapojiť cez fundraisingovú platformu Donio.

Pociťujeme spolupatričnosť so všetkými, ktorí v Banskej Štiavnici vytvárajú duševné alebo materiálne hodnoty s celospoločenským charakterom a dosahom. O to viac nás mrzí, že toto množstvo vynaloženej energie ľahlo popolom.

Pozrite si záznam z benefičného koncertu

Na pomoc Banskej Štiavnici sme zorganizovali benefičný koncert, ktorého záznam podľa jednotlivých programových častí si môžete pozrieť na YouTube kanáli BKIS.

Ďakujeme všetkým prispievateľkám, prispievateľom a vystupujúcim za prejavenú solidaritu a spolupatričnosť.